Expert Service Sp. z o.o.
Profesjonalna Likwidacja Szkód

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000327700,
REGON 141785612.
Kapitał zakładowy: 50000 PLN.

Witamy na stronie Expert Service.

Expert Service Sp. z o.o. prowadzi likwidację szkód na terenie całego kraju, poprzez ogólnopolską sieć specjalistów z dziedziny: budownictwa, pożarnictwa, motoryzacji, mechaniki maszyn i innych. Ponadto, zapewniamy obsługę biegłych rewidentów, w zakresie BI, oraz tłumaczenie raportów końcowych przez tłumaczy przysięgłych. Nasza firma na stałe współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego, specjalizującą się w ubezpieczeniach.

Photo title

Bazując na naszym dotychczasowym doświadczeniu jako priorytety w likwidacji szkód postawiliśmy sobie następujące zasady:


Dowiedz się więcej o naszej ofercie

© Copyright 2010 Strona główna
All Rights Reserved